Weet je welkom bij een workshop die je helpt bij het maken van duurzame keuzes bij je dagelijkse boodschappen. Vrijdagavond 30 nov, van 19.30-22.00 uur in Open Hof, voor iedereen met belangstelling voor dit onderwerp (ongeacht leeftijd, kerkelijke achtergrond, gelovig of niet).

Wat is het?

Het is vast herkenbaar: je hebt het niet gemakkelijk in de supermarkt. Kiezen tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk en diervriendelijk is niet eenvoudig.
Na de workshop “God in de supermarkt” heb je die keuzes verkend, ben je geholpen om argumenten te begrijpen en kun je deze concreet verbinden met hoe jij je leven wilt leven.
De bijeenkomst is actief, sociaal en informatief.

Door wie?

De workshop is ontwikkeld door Arjan Schoonhoven  en Alfred Slomp (die deze avond zal verzorgen). Alfred is zorgcoördinator in het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Arjan is boerenzoon en werkzaam als lerarenopleider en promovendus op de Radboud Universiteit.

Ze willen graag iets doen aan het onrecht en de pijn van medemens, natuur en dier en denken dat ze in de supermarkt op een praktische wijze een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Ze laten zich inspireren door hoe Jezus omging met de armen en de behoeftigen.
Meer info, zie www.godindesupermarkt.nl.

Reacties van eerdere deelnemers

“Jullie geven de workshop op een open, prettige wijze waar geen enkel moment een belerend vingertje aan te pas komt of waarbij je de zaal verlaat met een schuldcomplex. Knap!”

“Mooie informatieve workshop waarbij je niet met een schuldgevoel naar huis gaat, maar waarbij je zelf je stappen en proces mag bepalen om je leven eerlijker en duurzamer in te richten.”

Het initiatief Godindesupermarkt.nl wordt aanbevolen door Groene Kerken, Micha Campagne en Groengelovig.

Alles op een rij

  • vrijdagavond 30 november
  • 30-22.00 uur
  • in Open Hof (Hesseplaats 441)
  • toegang is gratis

Meedoen

Er kunnen zo’n 20 mensen meedoen met de workshop. Om een beeld te hebben hoeveel mensen er komen is aanmelden vooraf fijn. Dit kan via fjtimmers@openhof-ommoord.nl of via 06 13531786. En neem gerust iemand anders ook mee (of deel deze mail). Let wel: ook zonder aangemeld te zijn ben je welkom!

Meer info: Fulco Timmers
Wijkpredikant Open Hof (Ommoord) en Ontmoetingskerk (Zevenkamp)

06 13531786 / fjtimmers@openhof-ommoord.nl