Voor het ontstaan van de gemeente moeten we ruim 50 jaar terug.
Het jonge echtpaar Jan en Agatha Boonstra voelde heel sterk een roeping. Zij volgden een Bijbelschoolopleiding en startten vervolgens met een kleine groep christenen een huissamenkomst. Onder de vlag van de zendingsbeweging Stromen van Kracht groeide deze thuisgemeente gestaag. Uiteindelijk werd hun huiskamer te klein en gingen zij op zoek naar een ander onderkomen. De oorspronkelijke gemeente is inmiddels uitgegroeid tot zo’n 600 leden. Na een periode van gedeeld voorgangerschap hebben Jan en Agatha Boonstra in 2010 hun voorgangerstaak overgegeven aan Nico Rijsdijk en zijn vrouw Lies.

Het gebouw

Door de jaren heen werden er diverse zaaltjes gehuurd, maar steeds weer werd de ruimte te klein. Het verlangen naar een eigen gebouw begon te groeien. Het huidige kerkgebouw dateert van het einde van de 18e eeuw. De eerste eigenaar, Van Gend en Loos, had in de ruimte, die nu de kerkzaal is, zijn paarden en wagens staan. Later heeft onder andere de firma Verkade het pand gebruikt. Na enige jaren van leegstand werd het in 1976 door Jan Boonstra aangekocht. Binnen een jaar werd dit uitgeleefde gebouw met de onmisbare hulp van vele gemeenteleden getransformeerd tot een goed bruikbaar kerkgebouw. Het gebouw kreeg de naam De Schutse, wat ‘schuilplaats’ betekent. Tot op de dag van vandaag wordt er gewerkt om nieuwe en betere ruimten te creëren, want het aantal activiteiten blijft toenemen.

Leden

In principe kan iedereen lid worden van onze gemeente. Wij hanteren echter wel een aantal voorwaarden voor het lidmaatschap:
⦁ U aanvaardt Jezus Christus als persoonlijke Verlosser en Heer.
⦁ U heeft een christelijke levenswandel.
⦁ U neemt naar vermogen deel aan de gemeentelijke activiteiten.
⦁ U onderschrijft onze statuten en leeft die na.

ICF Rotterdam-Noord is een jonge interculturele kerk vlak bij het centrum van Rotterdam. Iedere zondag komen we samen; we zingen, bidden, lezen uit de bijbel en delen ons eten. Je bent welkom, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je ook gelooft.

ICF-Noord is een kerk ‘van alle volken, voor alle volken’. We worden er blij van als het in onze kerk net zo veelkleurig is als op een drukke zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam. Met zoveel verscheidenheid in onze kerk is er één die ons bindt: Jezus Christus.

ICF-Noord is niet alleen kerk op zondag. We eten graag bij elkaar of in het park, we ontmoeten elkaar in ICF-Groups, helpen elkaar waar we kunnen en proberen een positieve bijdrage te leveren aan de stad. Dat laatste doen we samen met andere kerken in het platform Rotterdam Dorst.

Bezoekadres: Feisserkapel, Proveniersstraat 52B, 3033 CL Rotterdam

Postadres: Zaagmolenstraat 55b, 3036 HD

Website: https://www.icfrotterdamnoord.nl

Voorganger: Fred Kappinga fred@icfrotterdamnoord.nl 06-21212726

Samenkomsten: tweetalig (NL/ENG) iedere zondag om 13 uur in de Feisserkapel

De Michaëlkerk Rotterdam van de Christengemeenschap heet u welkom. De gemeente bestaat sinds 1929 en komt sinds 1967 bijeen in een eigen kerkgebouw, dat is erkend als een modern monument van organische bouwkunst.

Voor actueel nieuws van en over de Michaëlkerk, verwijzen we naar de website. Regelmatig is er een digitale nieuwsbrief met aankondigingen, verslagen en foto’s. U kunt zich hier abonneren op deze nieuwsbrief.

Tijdstippen wekelijkse mensenwijdingsdiensten

10.30 uur     zondag
09.30 uur    woensdag
07.30 uur    vrijdag

Zomerrooster van 1 juli t/m 1 september

Alleen op zondag en woensdag is er een mensenwijdingsdienst, resp. om 10.30 en 9.30 uur.

Priesters

Aan de Michaëlkerk zijn twee priesters verbonden:

  • mevrouw Hilde Cauwenbergh
  • de heer Karel-Jan Tolsma

De Gereformeerde Kerk te Rotterdam (GKR) is in 2004 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken van Rotterdam-Centrum en Delfshaven. Onze kerk omvat daardoor het centrum van Rotterdam en de voormalige deelgemeenten Noord en Delfshaven.

Al meer dan een eeuw is de Bergsingelkerk in Rotterdam-Noord een plek van ontmoeting voor jong en oud, mensen uit de wijk en de stad. Een gastvrije kerk die laagdrempelig en middenin de samenleving aanwezig is. Wij geloven dat het erg belangrijk is om samen te bouwen aan een open en warme gemeenschap.

Iedere zondag is er een viering met een inspirerende overdenking, die vaak het geloof weet te verbinden met ons eigen leven of de maatschappij. Na de viering is er altijd koffie of thee. Ook is er wekelijks kindernevendienst en kinderoppas.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten. Iedere zaterdagmiddag is de kerk open voor het Bergsingelkwartier, waar plek is voor een gesprek en bijvoorbeeld een poëziemiddag, planten- of boekenmarkt plaatsvindt. De Bergsingelkerk is ook regelmatig podium voor concerten en speelt bovendien een belangrijke rol in activiteiten in Bergpolder en het Liskwartier.

Iedereen is van harte welkom om langs te komen en kennis te maken!

Predikant:
Aanvangstijden kerkdiensten zondags: 10.00 uur

Wijkgemeente De Samaritaan

‘Kerk met een hart: voor God, voor elkaar, voor de stad’. Dat is ons motto als wijkgemeente De Samaritaan. We houden van God en van de Bijbel, het boek waarin Hij zichzelf bekend maakt. Dat Jezus Christus gekomen is om ons als mensen te redden en ons eeuwig leven te geven, daarover verwonderen we ons. We bidden dat de Heilige Geest ons gebruikt.

We zijn een gemeente met veel jonge mensen, creatief en enthousiast voor de stad. Wat leuk om hier te wonen en te werken! In ons wijkhuis De Bron gonst het de hele week van de activiteiten.

In onze diensten in de Opstandingskerk en de Laurenskerk ligt de nadruk op de uitleg van de Bijbel. We houden van psalmen en gezangen en ook weleens een opwekkingslied. Onze gemeente is beslist niet volmaakt. We zoeken ontspannen naar Gods weg. Ieder die mee wil doen, is hartelijk welkom!

Predikant: Ds. René van Loon
Diaconaal werker De Bron: Fred Kappinga

Aanvangstijden reguliere diensten

10.00 uur Elke zondag in de Opstandingskerk, Lisplein 31
14.30 uur Eens per twee weken in wijkhuis De Bron, Vondelweg 254
17.00 uur Elke zondag: vanaf Pinksteren tot en met de tweede zondag in september in de Laurenskerk (Grotekerkplein), alle overige zondagen in de Opstandingskerk (Lisplein)

Contactgegevens

Adres: Lisplein 31, 3037 AS Rotterdam
Telefoon: 010-4663439
Mail: scriba.sam@gmail.com
Website: samaritaan.org

Wijkgemeente De Prinsekerk

Wijkgemeente De Prinsekerk wil een warme en uitnodigende gemeenschap zijn waar een ieder zich welkom weet.

  • Samen willen wij zoeken naar de betekenis van het geloof in Jezus Christus voor ons persoonlijke leven en voor de wereld waarin wij wonen.
  • Samen willen wij ons oefenen in de aandacht voor en het delen met wie minder bedeeld zijn.

In de kerkdiensten in de Prinsekerk is er naast de eigen predikant een breed scala aan voorgangers die ieder op hun eigen manier inspireren door de verkondiging van Gods Woord.

Het diaconaat, er zijn voor de ander, vinden we belangrijk. Onze diaconaal werker helpt de gemeente om daar vorm aan te geven.

Aanvangstijden reguliere diensten: 10.00 uur in de kapel van De Prinsekerk

 

Contactinformatie

Scriba: mevr. J.J.E. Smit: jjesmit@gmail.com, telefoon 4662095
Predikant: ds. Iet Buijser, predikant@prinsekerk.nl
Website: www.prinsekerk.nl

Noorderlicht Rotterdam

Noorderlicht Rotterdam is een jonge, levendige gemeente. De gemeente bestaat sinds voorjaar 2012 en er komen vooral twintigers en dertigers, maar langzaam ook mensen van andere leeftijden. De diensten zijn eigentijds, muzikaal, informeel en met een duidelijke boodschap en er komen ca. 175 mensen. Noorderlicht richt zich nadrukkelijk ook op mensen die niet zo vertrouwd zijn met de kerk. Bovendien wil Noorderlicht graag wat betekenen voor mensen in Rotterdam Noord. Een veelheid van activiteiten en groepen, maakt het makkelijk om in te stappen.

Predikant: ds. Niels de Jong

Diensten: iedere zondag om 11.30 uur

Contactinformatie

Adres: Schepenstraat 69 (Rotterdam Blijdorp)

Email: info@noorderlichtrotterdam.nl

Website: www.noorderlichtrotterdam.nl

Kerkgebouwen

Noorderlicht is gehuisvest in de Prinsekerk

Evangelisch Lutherse Gemeente

De lutherse gemeente is één van de oudste kerken van Rotterdam en huist sinds de Tweede Wereldoorlog in de Andreaskerk aan de Heer Vrankestraat. De gemeente is ondanks de vestiging in de stad een regiogemeente die globaal heel Rijnmond omvat. Centrale punten in het gemeenteleven zijn zondagmorgendiensten en kringen. Beide oriënteren zich op de liturgie en de theologie van Martin Luther, de reformator die wij als PKN-gemeente het meest voor ogen hebben. En de liturgie – de orde van dienst voor de zondagmorgen – heeft een klassieke opzet, die ook de basisvorm werd voor het PKN-dienstboek. In de Rotterdamse gemeente wordt dat ingevuld met hedendaagse elementen, onder andere uit het Liedboek 2013.

In de praktijk betekent dit dat wij het geloof op een blijmoedige wijze beleven. Daarbij zijn anderen – ook bij sacramenten als de viering van het avondmaal – welkom, zonder aanziens des persoons. Dit ligt verankerd in ons geloven en niet in modieuze pr-taal. Voor de verwoording van de aangehangen theologie wordt onder meer verwezen naar de Belijdenis van Augsburg.

In Rotterdam geeft de lutherse gemeente invulling aan deze zaken, waar mogelijk in samenwerking met andere gemeenten en parochies in de regio, (kerk-)muziek, geloofsoverdenking en ontmoeting – zoals rond maaltijden – een belangrijke rol spelen.

Een bijzondere samenwerking is de jaarlijkse dienst ter gelegenheid van Hervormingsdag. Deze vieren wij al decennia lang met de Duitse, Deense, Noorse, Finse en Zweedse (zeemans-)kerken; een unicum in de wereld. Bovendien bereidt de gemeente (in samenwerking met o.a. de Duitse gemeente en regionale organen) zich voor op de viering van een half millennium Reformatie in 2017.

Kerkdiensten : iedere zondag 10.30 uur (kijk voor overige activiteiten in de agenda op de website).

Contactinformatie

Kerkgebouw: Heer Vrankenstraat 51 – 3036 LB Rotterdam
Predikant : Ds M.L. van Wijngaarden (ml.van.wijngaarden@planet.nl). T:010-2096066
Website: www.elg-rotterdam.nl